Orgány banky

Představenstvo, dozorčí rada a shromáždení zástupců členů

Již od úplného začátku se lidé z našeho regionu aktivně podílejí na spoluvytváření historie banky. Dočtěte se více o výkonných orgánech a lidech uvnitř Vaší Volksbank Mittleres Erzgebirge eG.