BusinessCard Basic

Individuální kreditní limit pro každého zaměstnance

S platební kartou BusinessCard Basic od Visa nebo Mastercard určíte prostřednictvím výše Vašeho vkladu, jakou částkou na kartě mohou disponovat Vaši zaměstnanci. Přehled máte díky detailní evidenci vyúčtování s rozpisem jednotlivých zaměstnanců a oddělení firmy.

Často kladené dotazy

Jak bezpečná je platební karta BusinessCard Basic pro mě jako podnikatele?

Velmi bezpečná, jelikož pouze Vy určíte finanční limit karty jednotlivého zaměstnance prostřednictvím výše Vašeho vkladu na platební kartu. K tomu obdržíte měsíčně výpis výdajů a přehled o celkovém pohybu peněz na kartě s detailním rozpisem na zaměstnance nebo oddělení firmy.

Co musím udělat, respektive můj zaměstnanec při ztrátě či odcizení karty BusinessCard Basic?

Kontaktuje obratem Helpdesk hlášení ztráty/krádeže karty a nechte kartu zablokovat. Při krádeži či zneužití třetí osobou kontaktuje zároveň i policii.